Ga naar hoofdcontent

Algemene voorwaarden MyNotino Club

1. Inleiding

 1. Deze algemene voorwaarden specificeren de relatie tussen Notino Benelux BV, KvK-nummer: 67537308, Gevestigd in Nederland, Nieuwe Keizersgracht 58, 1018DT Amsterdam, als leverancier van de dienst MyNotino Club, en de leden van de MyNotino Club.

 2. MyNotino Club is een dienst die aan de leden van MyNotino Club een uitbreiding van de winkelervaring in de Notino-webwinkel en andere hieronder vermelde voordelen biedt.

 3. De Notino-webwinkel biedt de leden van MyNotino Club een aangename, snelle en soepele winkelervaring. De leden van MyNotino Club kunnen bijvoorbeeld op de hoogte worden gehouden van interessante producten op basis van hun voorkeuren. Ze hoeven bijvoorbeeld niet elke keer het afleveradres of de betaalgegevens in te vullen. Verder worden de leden van MyNotino Club geïnformeerd over speciale aanbiedingen, kortingen en acties. De leden van MyNotino Club mogen onder andere een eigen lijst van favoriete items samenstellen, de zogenaamde wishlist, en kunnen ook een overzicht van hun bestellingen inzien.

 4. Om deze dienst te kunnen verlenen, is het noodzakelijk om de persoonsgegevens van MyNotino-clubleden te verwerken. De dienstverlener verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met deze voorwaarden.

2. Sluiting van een lidmaatschapsovereenkomst in de MyNotino Club

 1. Door op de knop "registreren" te klikken gaat de klant van de Notino-webwinkel akkoord met deze algemene voorwaarden, gaat een lidmaatschapsovereenkomst met de MyNotino Club aan en wordt lid.

 2. Alleen een persoon ouder dan 18 jaar kan lid worden van de MyNotino Club. Door een lidmaatschapsovereenkomst te sluiten, verklaart een lid van de MyNotino Club dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

 3. De lidmaatschapsovereenkomst in de MyNotino Club is een afzonderlijke overeenkomst die onderworpen is aan de hierin vermelde regels en houdt geen verband met andere (met name koop-) overeenkomsten gesloten tussen de dienstverlener en een clublid.

3. Onderwerp van de overeenkomst

1. De dienstverlener is vooral verplicht om:

a) Aan de MyNotino-clubleden informatie te sturen met speciale kortingsacties en aanbiedingen van de webwinkel of Notino-winkels of met speciale aanbiedingen van andere winkels.

b) Aan de MyNotino-clubleden informatie te sturen over nieuwe producten in het aanbod van de webwinkel of Notino-winkels.

c) Speciale kortingsacties aan de MyNotino-clubleden aan te bieden die alleen voor leden beschikbaar zullen zijn.

d) De MyNotino-clubleden op de hoogte te brengen van onvoltooide bestellingen.

e) Ervoor te zorgen dat de MyNotino-clubleden gratis bezorgopties krijgen bij de aankoop van geselecteerde producten of producten van een bepaalde waarde.

f) Het aanbod van de webwinkel en de getoonde reclame aan te passen aan de voorkeuren van elke MyNotino-clublid.

g) De aflever- of factureringsgegevens van MyNotino-clubleden veilig te bewaren zodat deze bij een nieuwe bestelling niet opnieuw ingevuld hoeven te worden.

h) Aan de MyNotino-clubleden een directe toegang te geven tot hun persoonlijke gegevens om deze indien noodzakelijk aan te passen.

2. Om aan bovenstaande verplichtingen te voldoen, is de dienstverlener verplicht en gerechtigd om:

a) Alle persoonlijke gegevens van de MyNotino clubleden te verwerken, die aan de dienstverlener worden verschaft in het kader van het sluiten van de overeenkomst over het lidmaatschap of een koopovereenkomst in de webwinkel, met name de voor- en achternaam, geboortedatum, facturerings- en aflevergegevens, telefoonnummer, aanhef, informatie over de bestellingen, betaalde bedragen, het gebruikersgedrag op de website van de webwinkel notino.nl of op de mobiele applicatie en tevens automatisch gegenereerde informatie. Tot deze informatie behoort met name informatie over muisklikken, bekeken producten, gegevens over de apparaten, het besturingssysteem en internetverbinding van elke MyNotino-clublid.

b) De dienstverlener heeft het recht om alle bovenstaande gegevens te beoordelen (profileren) of te laten beoordelen door derden. Naast de verbonden partijen van de dienstverlener kunnen de vermelde gegevens ook worden verwerkt door zijn andere verwerkers.

c) Contact op te nemen met de MyNotino-clubleden in verband met statistieken en vragenlijsten.

d) Voor het contact met de MyNotino-clubleden hun aflever- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer of andere manier van communicatie op afstand te gebruiken.

3. De dienstverlener heeft het recht de omvang van de bovengenoemde verplichtingen verder te bepalen en te wijzigen.

4. Elke lid van de MyNotino Club is verplicht de nodige gegevens te verstrekken voor het verlenen van diensten en deze up-to-date te houden.

4. Prijs voor deze dienst

 1. Het lidmaatschap van de MyNotino Club en aanverwante diensten is gratis.

5. Rechten bij gebrekkige uitvoering en opzegging van de overeenkomst

 1. De betreffende bepalingen van de algemene voorwaarden over de rechten bij gebrekkige uitvoering en over de opzegging van de overeenkomst door de consument zijn van toepassing.

 2. Bij het interpreteren en gebruiken ervan moet rekening worden gehouden met de verschillen die voortvloeien uit ​in de uitvoering van het koopcontract en uit de overeenkomst voor lidmaatschap van de MyNotino Club. 

6. Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd.

 2. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te beëindigen. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen vanaf de levering van de opzegging aan de andere partij.

 3. De persoonlijke gegevens van een MyNotino-clublid die uitsluitend worden verwerkt om de overeenkomst van de MyNotino Club na te komen zullen niet later dan 30 dagen na de beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd.

7. Slotbepalingen

 1.  In geval van geschillen kunnen deze online worden beslecht met de daarvoor bevoegde entiteit die voor Nederland Onlinegeschillenbeslechting is. Het is ook mogelijk om een geschil online op te lossen via een speciaal ADR-platform.

 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk met schriftelijke instemming van beide partijen. Aanvullende of afwijkende voorwaarden van de zakenpartner hebben geen betrekking op de contractuele relaties die vermeld zijn in deze algemene voorwaarden.

 3. De inhoud van deze algemene voorwaarden kan door Notino worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en plichten die ontstaan zijn na de periode waarover de voorgaande inhoud van de algemene voorwaarden van kracht was. De wijziging van de algemene voorwaarden wordt per e-mail aangekondigd. In het geval van een wijziging is het mogelijk de wijziging te weigeren en de overeenkomst op te zeggen.

Heb je een vraag? Mail ons.
Door verzending zal de vennootschap Notino Benelux BV uw gegevens verwerken ter afwikkeling van uw verzoek op basis van een rechtmatig belang. In overeenstemming met het Privacybeleid, kunt u een bezwaar indienen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.