Handelsvoorwaarden van de NOTINO VIP CLUB

I.       Inleiding

 1. De Notino Vip club presenteert een nieuwe dimensie in de winkelervaring. Met het lidmaatschap van de Notino Vip club krijgt u nieuwe mogelijkheden bij het winkelen in de internetwinkel van Notino. Allemaal zijn we uniek en wij van Notino zijn ervan overtuigd dat ook onze winkel zich aan de uitzonderlijkheid van elke klant moet aanpassen. De internetwinkel van Notino is dus ook de unieke winkel voor elk lid van de VIP club.
 2. Als lid van de Vip club wordt het aanbod van de internetwinkel, net zoals de attendering op geselecteerde producten, aan u en uw preferenties aangepast. Een dergelijke aanpassing maakt het winkelen in onze internetwinkel zo plezierig mogelijk. U zal altijd blij zijn om bij ons terug te komen. Bovendien verspilt u geen kostbare tijd, want we attenderen u op interessante artikelen, zonder dat u ons uitgebreide aanbod hoeft te doorzoeken. U hoeft ook niet steeds weer opnieuw uw verzendgegevens in te vullen. Die onthouden wij namelijk voor u.
 3. Om u van deze services te kunnen voorzien, hebben we de noodzakelijke door u te verstrekken persoonsgegeven nodig. Wij zullen die gebruiken en verwerken op de hieronder vermelde voorwaarden.
 4. Met het lidmaatschap bespaart u niet alleen tijd, maar ook geld. VIP Club leden ontvangen speciale kortingen op geselecteerde producten.

 

II.    Sluiting van een overeenkomst tot lidmaatschap van de Notino vip club

 1. Door te klikken op het vakje „registreren" gaat u akkoord met de volgende voorwaarden voor het lidmaatschap van de Notino Vip club en sluit u met ons, dus met de vennootschap "Notino Benelux BV, KvK-nummer: 67537308, Gevestigd in Nederland, Nieuwe Keizersgracht 58, 1018DT Amsterdam". (verder te noemen: Notino of „wij“) een overeenkomst over het lidmaatschap van de Notino vip club af. Notino is op basis van deze overeenkomst ook de beheerder van de persoonsgegevens.
 2. Alleen een handelingsbekwaam persoon kan lid zijn van de Notino Vip club. Met het sluiten van de overeenkomst tot het lidmaatschap verklaart u op uw woord van eer dat u niet handelingsonbekwaam bent.
 3. Wij willen u eraan herinneren dat deze lidmaatschapsovereenkomst een aparte overeenkomst is die onder de hier vermelde regels valt en niet is verbonden met andere (voornamelijk) overeenkomsten die met ons gesloten zijn.
 4. De overeenkomst is in het Nederlands en wordt door ons opgeslagen in elektronische vorm, waarbij u de bevestiging van sluiten van de overeenkomst per email ontvangt. U zult toegang hebben tot de overeenkomst in elektronische vorm in uw profiel op onze website.

 

III.  Onderwerp van de overeenkomst

 1. Wij verplichten ons ertoe om de door u verstrekte persoonsgegevens, vermeld in lid 2, te verwerken en te evalueren (te profileren, echter zonder enige juridische gevolgen voor u), en op basis van de analyse daarvan u de volgende gepersonaliseerde content toe te zenden:
 • a) U op voorhand informatie toe te zenden over speciale kortingsacties en beperkte aanbiedingen;
 • b) U op voorhand informatie toe te zenden over nieuwe producten in ons aanbod, reserveringen van bestellingen e.d.;
 • c) Speciale actie-aanbiedingen voor leden van de Vip club, die niet voor de niet-leden beschikbaar zullen zijn;
 • d) U te attenderen op uw onvoltooide bestellingen;
 • e) Zorg ervoor dat VIP club leden gratis bezorgopties hebben bij de aankoop van geselecteerde producten;
 • f) Het aanbod van de internetwinkel en de getoonde reclame aan te passen aan uw voorkeuren;
 • g) Uw verzend- en factuur gegevens veilig op te slaan, zodat u die niet telkens opnieuw hoeft in te vullen;
 • h) Directe toegang tot uw gegevens die u ons verstrekt heeft en het beheren van die gegevens in uw profiel.
 1. Met het oog op de naleving van de verplichtingen volgens deze Overeenkomst verstrekt u ons voor verwerking en evaluatie (profilering, maar zonder juridische gevolgen voor u) uw persoonsgegevens wat betreft uw voornaam, achternaam, geboortedatum, woonadres, emailadres, telefoonnummer, geslacht, informatie over uw aankopen, over de betaalde bedragen, over uw gedrag als gebruiker op de website van de internetwinkel www.notino.nl of van de mobiele app, en automatisch gegenereerde informatie, wat informatie betreft over uw muisklikken, welke producten u op onze website hebt bekeken, informatie over uw computer, internetverbinding, dit alles om aan onze verplichtingen volgens deze overeenkomst te kunnen voldoen.
 2. U verleent ons eveneens op basis van deze Overeenkomst, het recht om persoonlijke gegevens in de zin van de leden 1 en 2 van dit artikel zodanig te verwerken dat de verwerker, zelfs in andere EU-landen, dit kan verwerken en evalueren (profilering maar zonder enige juridische gevolgen voor u).
 3. Om u te contacteren met het oog op statistieken en vragenlijsten.
 4. Geen enkele evaluatie op basis van lid 1, lid 2, lid 3 en lid 4 zal echter voor u een juridische relevante consequentie hebben.
 5. De persoonlijke gegeven kunnen wij voor administratieve doeleinden tevens verschaffen aan andere personen binnen het kader van de NOTINO-groep.
 6. Als lid van de Notino vip club bent u bevoegd en tegelijkertijd verplicht om de noodzakelijke gegevens te verstrekken en ze actueel te houden. De rechtsgrondslag en het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de nakoming van deze overeenkomst van onze kant en in het geval van lid 5 gaat het om de verwerking op basis van een rechtmatig belang.

 

IV.  Prijs voor deze dienst

 1. Lidmaatschap van de Club is gratis, net zoals de door ons verleende, hierboven vermelde diensten die met het lidmaatschap verbonden zijn.

 

V.   Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst is gesloten voor de periode van het lidmaatschap van de Notino Vip club.
 2. Elke partij is gerechtigd om de overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen. De opzegtermijn is 30 dagen na ontvangst van de opzegging door de andere partij.
 3. De verwerkte persoonsgegevens worden binnen 30 dagen na de beëindiging van het contract verwijderd.
 4. Met het oog op het feit dat het om een overeenkomst gaat die op afstand is gesloten, hebt u het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na sluiten ervan zonder opgave van redenen op te zeggen. De opzegging wordt verwezenlijkt door ons een mailbericht te schrijven, waarin u vermeldt dat u de overeenkomst opzegt, het nummer van de overeenkomst, en de opzegging met uw volledige naam ondertekent.

 

VI.  Slotbepalingen

 1. Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar het document Privacybeleid.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen u en Notino Benelux BV, alsmede deze algemene voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien bepaalde hier vermelde voorwaarden door een gerecht of regelgevende instantie ongeldig worden verklaard, blijven de overige voorwaarden van toepassing.
 3. Afwijkingen van deze handelsvoorwaarden kan alleen met schriftelijke instemming van beide partijen. Aanvullende of afwijkende voorwaarden van de zakenpartner hebben geen betrekking op de contractuele relaties die vermeld zijn in deze handelsvoorwaarden.
 4. De tekst van deze handelsvoorwaarden kan door Notino worden gewijzigd of aangevuld. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en plichten die ontstaan zijn na de periode waarover de voorgaande tekst van de handelsvoorwaarden van kracht was. De tekst van de handelsvoorwaarden zal u per e-mail worden medegedeeld. In het geval van een wijziging hebt u de mogelijkheid de wijziging te weigeren en het contract op te zeggen.
 5. Deze VOORWAARDEN van de Notino Vip club worden geldig en treden in werking op 1-5-2018.
 6. U kunt de voorwaarden hier downloaden.

Heb je een vraag? Mail ons.
Door verzending zal de vennootschap Notino Benelux BV uw gegevens verwerken ter afwikkeling van uw verzoek op basis van een rechtmatig belang. In overeenstemming met het Privacybeleid, kunt u een bezwaar indienen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.