Bescherming van persoonlijke gegevens

De vennootschap "Notino Benelux BV, KvK-nummer: 67537308, Gevestigd in Nederland, Nieuwe Keizersgracht 58, 1018DT Amsterdam" ("Notino"), exploitant van de internetwinkel www.notino.nl, verklaart dat alle persoonsgegevens (verder tevens "gegevens") als strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat ze worden behandeld in overeenstemming met de geldige wettelijke bepalingen op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons essentieel. Daarom besteden wij de nodige aandacht aan de persoonsgegevens en de bescherming daarvan. In dit Privacybeleid ("Principes"), willen wij u erover informeren welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en op welke wijze we ze verder gebruiken.

 

1.   Persoonsgegevens en de verwerking ervan

1.1.  Categorieën persoonsgegevens

Wij verzamelen verschillende gegevens, afhankelijk van welke van onze diensten u gebruikt.

Als u bij ons koopt, verzamelen wij:

 • Uw naam en contactgegevens. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, factureringsadres, telefoonnummer, bankgegevens, betalingsdetails.
 • Demografische gegevens. Gegevens over uw geslacht, geboortedatum, land en voorkeurstaal.
 • Gegevens die ontstaan zijn uit de duur van de overeenkomst – de aangekochte producten, het klantensegment, de omvang van de verleende diensten

Als u lid bent van de Vip club, verzamelen wij:

 • Uw naam en contactgegevens. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, factureringsadres, telefoonnummer, bankgegevens, betalingsdetails.
 • Demografische gegevens. Gegevens over uw geslacht, land en uw voorkeurstaal, uw geboortedatum.
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden. We hebben geen toegang tot uw daadwerkelijke wachtwoord.

Als u marketingberichten van ons afneemt, verzamelen wij:

 • Naam en contactgegevens – emailadres en voornaam.
 • Demografische gegevens – land, en gegeven over uw geslacht.

Daarnaast verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Gegeven die voortvloeien uit de communicatie tussen Notino en de klant
 • Video-opnames uit de winkels en de ruimtes van Notino
 • Registraties van uw gedrag op de websites die beheerd worden door de vennootschap Notino

 

1.2.  Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens:

 • Verlening van diensten en verbetering daarvan. Om de aangeboden diensten te kunnen verlenen en ze naar uw tevredenheid te laten functioneren, verwerken we uw persoonsgegevens. Concreet omvat dit:
  • De verwerking van uw bestelling van artikelen of diensten, via onze website, mobiele app of klantenservice. De juridische reden is gelegen in de noodzaak om te voldoen aan de koopovereenkomst, of de overeenkomst voor de Vip club en bij geselecteerde gegevens om te kunnen voldoen aan de juridische verplichting (bijv. boekhoudkundige documenten).
  • Kennisgeving van de beschikbaarheid van artikelen. In het geval dat u de beschikbaarheid van een artikel aanvraagt, zullen wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken.
  • Voor het waarborgen van de klantenservice en het verhelpen van eventuele problemen bij het voldoen aan de koopovereenkomst of de Vip club verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de noodzakelijke naleving van deze overeenkomsten.
  • Communicatie. We gebruiken de verzamelde gegevens om te communicatie met u en een individuele aanpassing mogelijk te maken. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch, per email, in de applicatie of in een andere vorm contact met u opnemen om u eraan te helpen herinneren dat u artikelen in het online winkelmandje heeft, om u te helpen bij de voltooiing van uw bestelling, u de actuele status van uw verzoek, bestelling of reclamatie te vermelden of om daarover meer informatie van u te verkrijgen, of om u ervan te informeren dat u een actie dient te verrichten die noodzakelijk is voor het behoud van de actieve status van uw account. Als u lid van de Vip club bent, verwerken wij gegevens voor dit doel om te kunnen voldoen aan de overeenkomst van de Vip club. Als u bij ons als niet-lid winkelt, verwerken wij deze gegevens vanwege ons rechtmatig belang dat ligt in de rechtmatige belangen van Notino, zoals hierboven is beschreven.
  • Verbetering van de diensten. We gebruiken de gegevens voor de voortdurende verbetering van onze diensten en systemen, met inbegrip van toevoeging van nieuwe functies en tegelijkertijd met het doel van weloverwogen beslissingen met behulp van statistische analyses en business intelligence, en dat alles gebaseerd op ons rechtmatige belang dat voortvloeit uit de vrijheid van onderneming en dat gelegen is in de verbetering van de verleende diensten ten behoeven van ons succes in de economische concurrentie. Om uw rechten en belangen voldoende te beschermen, zullen wij uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk anoniem houden, tijdens het gebruik om onze diensten te verbeteren.
 • Bescherming, veiligheid en de oplossing van conflicten. We kunnen de gegevens ook verwerken op grond van ons rechtmatig belang dat gelegen is in de bescherming en de veiligheid van onze systemen en onze klanten, het opsporen en voorkomen van fraude, het oplossen van geschillen en de realisering van onze overeenkomstenop basis van ons rechtmatige belang.
 • Video-opnames. Notino plaatst in zijn winkels en ruimtes camera‘s op grond van de bescherming van de rechtmatige belangen van Notino. De ruimtes, waarin de camera‘s zijn geplaatst, zijn altijd voorzien van een waarschuwing.
 • Marketingaanbiedingen.
  • Commerciële communicatie
   • Wij sturen u commerciële communicatie met betrekking tot soortgelijke producten als u hebt aangekocht.
   • Deze commerciële communicatie kunt u altijd weigeren via een afmelding link, die u in elk mailbericht vindt. 
   • Als u zich afmeldt voor de afname van commerciële mededelingen, zullen wij verder niet meer elektronisch contact opnemen met deze doeleinden. We zullen daar opnieuw gebruik van maken als u zich opnieuw registreert of er uitdrukkelijk om vraagt.
  • De marketingaanbiedingen die u getoond worden, kunnen worden geselecteerd op basis van de informatie die wij in de loop van de tijd hebben verzameld in de vorm van contactgegevens, demografische gegevens, favoriete artikelen en gegevens over het gebruik van onze producten en websites (cookies, IP-adressen, gegevens die door uw browser verschaft zijn, klikgegevens, weergegeven commerciële mededelingen, bekeken producten). We voeren geen volledig geautomatiseerde verwerking uit die voor u juridische gevolgen zou hebben.
  • Als u lid van de Vip club bent, verwerken wij gegevens voor dit doel om te kunnen voldoen aan de overeenkomst van de Vip club. Als u bij ons als niet-lid winkelt, verwerken wij deze gegevens op grond van ons rechtmatig belang dat gelegen is de rechtmatige conventionele marketing.
  • Als u geen klant van ons bent, verwerken wij uw gegevens op basis van uw instemming.
  • U hebt het recht om op elk gewenst moment en kosteloos bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking. Contactgegevens worden verstrekt aan het einde van dit document.
 • Verwerking van cookies van websites beheerd door de vennootschap Notino
  • In het geval dat u uw browser het gebruik van cookies hebt toegestaan, verwerken we registraties over uw gedrag via cookies die op onze website beheerd door de vennootschap Notino zijn geplaatst, en dat het doel om een beter verkeer van de website van Notino te kunnen verzorgen en ten behoeve van internetreclame van de vennootschap Notino. Meer informatie vindt u in een apart hoofdstuk van dit document. U geeft toestemming met cookies door de instellingen van uw browser.

 

1.3.  Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonlijke informatie zal worden doorgegeven aan derden of anderszins worden bemiddeld, als dat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de koopovereenkomst en de overeenkomst voor de Vip club, op basis van rechtmatig belang of als u er van tevoren uw toestemming voor gegeven heeft.

 • a) aan gelieerde bedrijven en verwerkers op basis van het voldoen aan de koopovereenkomst of de overeenkomst voor de Vip club ten behoeve van interne processen en procedures
 • b) aan bedrijven die creditcards uitgeven, verleners van betaaldiensten met het doel om betalingen te verwerken en aan banken op basis van uw bestelling, om te kunnen voldoen aan de koopovereenkomst
 • c) aan vervoerders om de door u bestelde producten of diensten te kunnen leveren en klachten op te lossen, inclusief het opzeggen van de overeenkomst
 • d) aan onze partners in loyaliteitsprogramma's waar u aan deelneemt
 • e) aan andere dienstverleners en derden die betrokken zijn bij de verwerking van data;
 • f) aan derden, bijv. aan de eerste vertegenwoordigers, aan rechtbanken voor de invordering of de sluiting van welke overeenkomst met u dan ook;
 • g) aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld de politie)
 • h) aan derden die onderzoeken onder de klanten verrichten

Als een derde partij gebruik maakt van de gegevens in het kader van hun rechtmatige belang, draagt de verwerker geen enkele aansprakelijkheid voor deze verwerking. Deze verwerking wordt beheerst door de principes van de verwerking van persoonsgegevens van de betrokken bedrijven en personen.

 

2.   klantaccount en aankoop zonder registratie

 • a) In het kader van het contract met de Vip club maken wij een klantaccount aan die met een wachtwoord beveiligd is. Binnen uw klantaccount krijgt u rechtstreeks toegang tot uw gegevens, inclusief bewerking, zodat u zowel uw voltooide als onvolledige bestelling kunt bekijken en de toezending van de nieuwsbrief kunt bewerken. Via de klantaccount kunt u ook uw persoonsgegevens en de toezending van de nieuwsbrief beheren.
 • b) Onderdeel van de klantaccount is de Vip club, die allerlei voordelen biedt. Raadpleeg de relevante handelsvoorwaarden voor meer informatie.
 • c) Als u voor de realisatie van de aankoop geen klantaccount wilt aanmaken, kunt u in onze e-shop ook zonder registratie winkelen, d.w.z. als een niet-lid.
 • d) U hebt het recht om de overeenkomst over de Vip club op te zeggen overeenkomstig de relevante handelsvoorwaarden.

3.   Beveiliging van persoonsgegevens en de bewaarperiode

3.1.  Beveiliging van persoonsgegevens

 • a) Uw persoonsgegevens ontvangen wij in gecodeerde vorm. We gebruiken het coderingssysteem SSL (secure socket layer). We beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies en vernietiging van uw gegevens, toegang tot uw gegevens door onbevoegden, wijziging of verspreiding hiervan.
 • b) Onze processors hebben het bewijs dat hun systemen voldoen aan Verordening GDPR.
 • c) Toegang tot uw klantenaccount is alleen mogelijk na het invoeren van uw persoonlijke wachtwoord. In dit verband zouden wij u erop willen wijzen dat het noodzakelijk is dat u uw toegangsgegevens niet met derden deelt en dat u na voltooiing van uw activiteiten binnen uw klantaccount altijd het venster van uw webbrowser sluit, voornamelijk als u uw computer samen met andere gebruikers gebruikt. Notino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het misbruik van de gebruikte wachtwoorden, tenzij deze situatie direct door Notino veroorzaakt is.

3.2.  Verwerkingstijd

We verwerken en bewaren persoonsgegevens

 • voor de periode die strikt noodzakelijk is om alle rechten uit te oefenen en aan alle plichten te voldoen die voortvloeien uit de koopovereenkomst
 • voor de duur van de overeenkomst van de Vip club
 • 1 jaar na afloop van de garantieperiode voor de oplossing van potentiële geschillen
 • gedurende de periode, waarin Notino verplicht is als beheerder om ze te bewaren volgens de algemeen bindende wettelijke bepalingen. De boekhoudkundige documenten, bijvoorbeeld de facturen die zijn uitgegeven door Notino, worden gearchiveerd in overeenstemming met de wet gedurende een periode van 10 jaar vanaf hun uitgifte.
 • De toestemming voor de beschikbaarheid van de goederen blijft geldig gedurende de tijd van verzending van de informatie over de beschikbaarheid, maar niet langer dan gedurende een periode van 1 jaar of tot intrekking ervan.
 • De instemming met de marketingaanbiedingen is geldig voor een periode van 4 jaar of tot intrekking ervan
 • De video-opnames van de winkels en de vennootschap Notino en de omgeving van de gebouwen van de vennootschap Notino worden voor maximaal 90 dagen vanaf de dag van verwerving van de video-opname verwerkt.
 • Review 6 jaar
 • We helpen de 10 jaar
 • Communicatie 2 jaar
 • Competities 1 jaar

In de overige gevallen vloeit de verwerkingstijd voort uit het doel van de verwerking of is deze tijd onderhevig aan de wettelijke voorschriften op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens.

4.   Rechten van betrokkenen

 • a) Als wij uw persoonlijke informatie verwerken, kunt u op elk willekeurig moment gratis informatie aanvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • b) Als u vermoedt dat wij de verwerking van de persoonsgegevens verrichten in strijd met de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de wettelijke voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, dan kunt u verzoeken om uitleg, verlangen dat wij de ontstane toestand herstellen, en kunt u om een verklaring vragen en de situatie te herstellen, aanvullingen te doen, de persoonsgegevens te vernietigen of te blokkeren.
 • c) Als u uw rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres dpo@notino.com. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • d) Uw toestemming met de verwerking van de persoonsgegevens kunt u op elke willekeurig tijdstip intrekken. Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt, zullen uw persoonsgegevens worden gewist of gediagnostiseerd; dat geldt echter niet voor de persoonsgegevens die Notino nodig heeft om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de verwerking van al ingediende bestellingen) of voor de bescherming van de rechtmatige belangen van het bedrijf. Er is ook sprake van vernietiging van de persoonsgegevens, als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het vastgestelde doel of als de opslag van uw gegevens ontoelaatbaar zijn op grond van ander door de wet vastgestelde redenen.

5.   Websites

5.1.  Cookies-bestanden

Onze website maakt gebruik van zog. cookies, zodat ons aanbod voor u relevant, interessant en gebruiksvriendelijk is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat, en die in uw webbrowser worden gebruikt. Meer informatie over cookies kunt u hier vinden. We gebruiken cookies bijv. voor:

 • voor de juiste functionaliteit van het winkelwagentje om uw bestelling zo eenvoudig mogelijk te voltooien
 • om uw login-gegevens te onthouden, zodat u ze niet herhaaldelijk in hoeft te voeren
 • voor de beste aanpassing van onze website aan uw wensen dankzij het bijhouden van de bezoekfrequentie, uw beweging op de site en de gebruikmaking van functies
 • de constatering van informatie over het bekijken van reclames, zodat we geen reclame voor artikelen vertonen, waar u geen belangstelling voor toont

Sommige cookies kunnen informatie verzamelen die vervolgens gebruikt worden door derden en die bijv. direct onze reclameactiviteiten ondersteunen (zog. "third party cookies"). Informatie over aangekochte producten op onze site kan bijvoorbeeld worden weergegeven bij een reclamebureau in het kader van de weergave en aanpassing van reclamebanners op het internet op de aan u getoonde websites. U kunt volgens deze gegevens echter niet worden geïdentificeerd.

 

5.2.  Het gebruik van cookie bestanden

De cookies die worden gebruikt op onze site kunnen worden onderverdeeld in twee basistypen. De zog. kortdurende „session cookies“ worden meteen verwijderd, zodra u het bezoek aan onze website staakt. De zog. "persistent cookies" blijven veel langer op uw apparaat opgeslagen, of blijven opgeslagen totdat u ze handmatig verwijdert (de tijd van persisteren van de cookies op uw apparaat is afhankelijk van de instelling van de cookie zelf en van de instellingen van uw browser).

Een cookie kan ook worden ingedeeld volgens hun functionaliteit bij:

 • analytische cookies, die ons helpen om het gebruikerscomfort van onze website te vergroten doordat we begrijpen hoe de gebruikers er gebruik van maken
 • conversiecookies, die ons de mogelijkheid geven om de capaciteit van verschillende verkoopkanalen te analyseren
 • tracking cookies (controlecookies) die in combinatie met de conversiecookies helpen bij de analyse van de capaciteit van de verschillende verkoopkanalen
 • remarketing cookies, die we gebruiken voor de personalisering van het reclamecontent en de correctie instelling daarvan
 • essentiële cookies die belangrijk zijn voor de basisfunctionaliteit van de website

5.3.  Cookie bestanden weigeren

De instelling van het gebruik van cookie bestanden is onderdeel van uw internetbrowser. De meeste browsers accepteren cookies in de standaardinstelling automatisch. Cookie bestanden kunt u met uw webbrowser weigeren of de acceptatie ervan beperken tot door u geselecteerde typen.

Informatie over browsers en over de wijze van instelling van de voorkeuren voor cookie bestanden kunt u op de volgende websites of in de documentatie van de internetbrowsers vinden

Een effectief hulpmiddel voor het beheer van cookies is tevens beschikbaar op de website http://www.youronlinechoices.com/nl/

5.4.  Koppelingen

Onze website bevat links naar andere websites die praktisch zijn en informatie verschaffen. We wijzen erop dat deze websites het eigendom kunnen zijn en geëxploiteerd kunnen worden door andere bedrijven en organisaties en andere principes van beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens hanteren. Ons bedrijf heeft geen enkele controle en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, materiaal, producten of diensten die de inhoud vormen of die toegankelijk zijn via deze websites.

 

6.   Neem contact met ons op

In het geval van vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres of de klantenservice die vermeld is in de voettekst van deze Principes.

Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@notino.com.

Contactgegevens: Notino Benelux BV, Nieuwe Keizersgracht 58, 1018DT Amsterdam Nederland

 

Klantenservice: 020 369 0603 of info@notino.nl

 

7.   Doeltreffendheid

Dit privacybeleid is geldig vanaf 1.5.2018.

 

Heb je een vraag? Mail ons.
Door verzending zal de vennootschap Notino Benelux BV uw gegevens verwerken ter afwikkeling van uw verzoek op basis van een rechtmatig belang. In overeenstemming met het Privacybeleid, kunt u een bezwaar indienen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens.