Bescherming van persoonlijke gegevens

Garantie van veiligheid en privacy

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring wordt het privacybeleid weergegeven voor www.notino.nl. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de informatie die wordt verzameld door de eigenaar van deze website, te weten Notino Benelux B.V (hierna: "wij" of "Notino"). De verklaring brengt u op de hoogte van het volgende:

 1. Welke persoonlijk identificeerbare gegevens van u worden verzameld via de website, hoe deze worden gebruikt en met wie deze mogen worden gedeeld.
 2. Welke keuzes u worden geboden met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.  
 3. De beveiligingsprocedures die worden gevolgd om bescherming te bieden tegen misbruik van uw gegevens.
 4. Hoe u eventuele onjuistheden in de gegevens kunt corrigeren.

Het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die door uw gebruik van de website worden gegenereerd. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt per e-mail of via ander rechtstreeks contact met u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Alleen wij hebben toegang tot- en verzamelen uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens aan niemand verkopen. Dat is onze belofte.

Wij gebruiken uw gegevens om te kunnen reageren wanneer u - om welke reden dan ook - contact met ons opneemt, en ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens:

 • om onze diensten aan u te leveren;
 • om u per e-mail te informeren over wijzigingen in dit privacybeleid;
 • om onze diensten te verbeteren;
 • voor onderzoeks-, statistische- en analysedoeleinden; en
 • voor zover wettelijk vereist nadat uw toestemming is verkregen, u per e-mail te informeren over onze aanbiedingen, nieuwe producten of diensten.

Wij zullen uw gegevens niet delen met derden buiten onze organisatie, behalve wanneer dat nodig is om te voldoen aan uw verzoek en ter uitvoering van de overeenkomst, zoals het verzenden van een bestelling, voor onderzoeks-, statistische- en analysedoeleinden, of als wij aan een wettelijke plicht moeten voldoen. Indien in dit kader persoonsgegevens doorgestuurd moeten worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen nemen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

Uw toegang tot en controle over de gegevens

U kunt ons te allen tijde verzoeken in de toekomst geen contact meer met u op te nemen. Door contact met ons op te nemen via het op onze website vermelde e-mailadres of telefoonnummer, kunt u op elk gewenst moment:

 • Inzage te krijgen in de gegevens die wij over u hebben, indien wij die hebben.
 • een verzoek doen om gegevens te laten wijzigen/corrigeren die wij over u hebben.
 • een verzoek doen om gegevens die wij over u hebben te laten verwijderen.
 • Elke vorm van zorg te uiten met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u ons gevoelige informatie verstrekt via de website, worden uw gegevens zowel online als offline beschermd.

Elke keer dat wij gevoelige informatie verzamelen (zoals creditcardgegevens), worden die gegevens versleuteld en op een veilige manier naar ons verstuurd.  U kunt dit verifiëren door te kijken of er een icoontje van een gesloten slot wordt weergegeven in uw webbrowser, of door te kijken of er 'https' wordt weergegeven aan het begin van het adres van de webpagina.

Wij maken niet alleen gebruik van versleuteling om gevoelige informatie te beschermen die online wordt verzonden: wij beschermen uw gegevens ook offline. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben voor het uitvoeren van een bepaalde taak (zoals facturatie of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare gegevens. De computers/servers waarop wij persoonlijk identificeerbare gegevens opslaan, staan in een beveiligde omgeving.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen.

Vragen over privacy

Mocht u nog vragen of zorgen hebben over het privacybeleid van Notino en/of over de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder ook verzoeken tot verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of inzage van persoonsgegevens, neem dan telefonisch contact met ons op via 020 369 0603 of door een e-mail te sturen naar: info@notino.nl.

Notino kan haar privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. In geval van een aanzienlijke wijziging in het beleid plaatsen wij een mededeling op onze website, samen met het geactualiseerde privacybeleid.

Als u van mening bent dat wij ons niet aan dit privacybeleid houden, dan dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen per telefoon (020 369 0603) of per e-mail via info@notino.nl.

Wij kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen door revisies via deze website te publiceren. Dit beleid is gewijzigd per 1 juni 2017.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag? Mail ons.

* Verplichte velden


Menu